S&D

1 March, 2013

Vinterbröllop söder om Stockholm. Snön kom dagen innan, det var en fantastiskt fin dag.

kommentera |

© Jonatan Ingvarsson